Loading...

Wnioski_

Wnioski i oświadczenia do pobrania
Strona główna  /  Wnioski

Pobierz wnioski_

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie sTarnowiei inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są:
  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]
  • egzekucje z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wniosek egzekucyjny - formularz urzędowy

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny - alimenty

Wniosek egzekucyjny - nieruchomości

Wniosek egzekucyjny o eksmisję

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności - alimenty

Wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek o doręczenie korespondencji

Oświadczenie o otrzymaniu wpłaty bezpośredniej

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Wykaz majątku


Kancelaria_

Zadzwoń
506 868 350
Adres
ul. Konarskiego 16, Tarnów