Loading...
 • Komornik Sądowy Szymon Kopacz

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
  Szymon Kopacz
  Kancelaria Komornicza nr XIII w Tarnowie
  ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnów

  Komornik Sądowy Szymon Kopacz przyjmuje sprawy z wyboru na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych
  zgodnie z właściwością Sądu Apelacyjnego w Krakowie tj. woj. małopolskie oraz świętokrzyskie


  Komornik Sądowy przyjmie do pracy Asesora Komorniczego lub Aplikanta Komorniczego. Proszę o przesyłanie CV na adres a-mail.

 • Komornik Sądowy Szymon Kopacz

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
  Szymon Kopacz
  Kancelaria Komornicza nr XIII w Tarnowie
  ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnów

  Komornik Sądowy Szymon Kopacz przyjmuje sprawy z wyboru na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych
  zgodnie z właściwością Sądu Apelacyjnego w Krakowie tj. woj. małopolskie oraz świętokrzyskie

Witamy_

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Szymona Kopacza

Kancelaria Komornicza Szymona Kopacza mieści się przy ulicy Konarskiego 16 w Tarnowie. Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz w godzinach od 15:00 do 17:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 506 868 350 lub poprzez adres mailowy tarnow.kopacz@komornik.pl

Spłata zadłużenia_

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Alior Bank S.A. 88 2490 0005 0000 4600 8831 3171 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika. Wpłata może być również dokonana w kasie kancelarii w godzinach jej pracy

Dostępy Komornika Sądowego_

Ognivo
Ognivo - Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.
E-sąd
E-Sąd - Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.
Ceidg
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.
Epuap
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.
Cepik
CEPIK - Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.
puezus
PUE ZUS - Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.
webewid
WebEWID - Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie danego powiatu lug gminy

Dura lex, sed lex

Twarde prawo, ale prawo

Annius Ulpianus

Sententia ius facit inter partes

Wyrok tworzy prawo między stronami


Executio iuris non habet iniuriam

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem


Zakres obowiązków_

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wykonywanie orzeczeń sądowych np. Wyroków, nakazów zapłaty, ale również aktów notarialnych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Sprawy o zapłatę (np. z tyt. pożyczki, niezapłaconego czynszu z na najmu, sprawy alimentacyjne, wypłata wynagrodzenia – sprawy pracownicze).

Postępowanie zabezpieczające

W określonych sytuacjach prawo pozwala na zabezpieczenie interesów wierzyciela poprzez zajęcie określonego składnika majątku, np. rachunku bankowego czy ruchomości.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik sądowy wykonuje również orzeczenia zobowiązujące m.in. do opróżnienia lokalu czy wydania określonej ruchomości na rzecz wierzyciela, jak również dokonuje spisu inwentarza, czy chociażby doręcza korespondencję na zarządzenie sądu.

Poszukiwanie majątku

Pod pewnymi warunkami, jeśli wierzyciel nie posiada informacji o posiadanym przez dłużnika majątku, to może on zlecić komornikowi jego poszukiwanie.


Kancelaria_

Zadzwoń
506 868 350
Adres
ul. Konarskiego 16, Tarnów